24.9.10

Zaginiona-wytęskniona - Missing-missed

Czasem już tak bywa z pewnymi konkretnymi przesyłkami. Bardzo długo się na nie czeka.. i czeka... i wierzy się, że choć będzie to jedna taka mała sprawa, ale wszystko inne nie będzie już wyglądało tak samo. No wiecie... świat stanie na głowie, czas zniknie, problemy się rozpłyną, a inspiracja sama przybiegnie...

Ale to jeszcze nie dziś.


And so it is sometimes - One waits for the one and specific package. One's able to wait for a long long time and he trusts, that once it comes it'll change everything. You know... the whole World'd be upside down, time would disappear, problems would dissolve into nothingness, and the inspiration would come running...

but yet... not today

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz