22.9.10

Przesyłka nie dotarła - still waiting

Przesyłka miała dotrzeć dzisiaj. Dzisiaj się kończy, a przesyłka najwyraźniej miała inne plany i postanowila dotrzeć troszeczkę później. Nie raczyła jednak poinformować, kiedy to mogłoby nastąpić.

Ja tymczasem siedząc w nerwach i niecierpliwości - a do tego w cudzym domu postanowiłem udawać, że wcale nie mam zaległości w projektach i sprawdzić się w jeszcze jednym. Zobaczymy, czy się uda...
The Package didn't arrive today. Today ends in a while, but the package had some other plans apparently. A little note on delay would be in place though. Well...

And me...? I'm all nerves so I decided to pretend that I'm all done in time with my present projects and that it's the best time to start another one. We'll see if it works...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz